Lifestyle

Fair Trade – wat is eerlijke kleding?

Kleding is in principe eerlijk als de mensen die het maken zelfstandig handelen, basisrechten hebben, kunnen leven van hun werk en geen gezondheidsschade oplopen als gevolg van dit werk. Gereguleerde werktijden, rechtszekerheid, het vermijden van kinderarbeid en geen discriminatie op grond van religie, ras of afkomst vormen de basis van eerlijke productie en zouden ook […]

Schuiven naar boven