Fair Trade – wat is eerlijke kleding?

Kleding

Kleding is in principe eerlijk als de mensen die het maken zelfstandig handelen, basisrechten hebben, kunnen leven van hun werk en geen gezondheidsschade oplopen als gevolg van dit werk. Gereguleerde werktijden, rechtszekerheid, het vermijden van kinderarbeid en geen discriminatie op grond van religie, ras of afkomst vormen de basis van eerlijke productie en zouden ook in de conventionele sector de regel moeten zijn. Wereldwijd gezien is dit helaas verre van het geval, daarom is het des te belangrijker om eerlijke kleding te kopen en op een paar dingen te letten.

Er zijn een groot aantal keurmerken, certificaten en initiatieven die staan ​​voor zogenaamd eerlijke productie en pretenderen een ethisch vlekkeloos product te garanderen. Bij nader inzien gaan daar echter vaak slechts halfslachtige intentieverklaringen en vermeende zelfregulering door de industrie achter schuil. Er is meestal geen onafhankelijke controle-instantie die de productie controleert volgens zijn eigen criteria en dienovereenkomstig beoordeelt.

Het oerwoud van certificaten verdwijnt snel als u specifiek op zoek bent naar gerenommeerde en onafhankelijke zeehonden. Het centrale kenmerk van een gerenommeerd zegel/certificaat is de onafhankelijkheid van de instelling die het betreffende zegel toekent. Daarnaast zijn duidelijke richtlijnen en wereldwijd uniforme normen een belangrijke voorwaarde voor het creëren en waarborgen van geloofwaardig foutloze voorwaarden. Regelmatige audits zijn een belangrijke basis en de resulterende testrapporten worden idealiter opgeslagen – publiek toegankelijk – en kunnen ook gelezen worden door particulieren, bijvoorbeeld een geïnteresseerde klant.

De belangrijkste keurmerken/certificaten op het gebied van fair fashion zijn:

Het zegel van de Fair Wear Foundation (FWF)

De Fair Wear Foundation is een stichting die zich inzet voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de textielindustrie wereldwijd. Bedrijven en merken die zich aansluiten bij de Fair Wear Foundation verplichten zich tot het naleven van acht basisrichtlijnen en accepteren een jaarlijkse inspectie van de productiefaciliteiten, wat resulteert in een testrapport, de zogenaamde Brand Performance Check. Naast sociale criteria in de productiefaciliteiten regelt de code van de Fair Wear Foundation de hele keten en houdt ook rekening met milieuaspecten en arbeidsomstandigheden op bijvoorbeeld de katoenvelden. Het holistische gebruik trekt steeds meer aandacht, waarbij de focus van de Fair Wear Foundation aanvankelijk meer lag op het gebied van de textielfabrieken waarin de kledingstukken werden afgewerkt.

Het certificaat van de G.O.T.S. – Wereldwijde standaard voor biologisch textiel

De Global Organic Textile Standard, in de volksmond bekend als de “GOTS Standard”, is voornamelijk gericht op de biologische kwaliteit van het gebruikte katoen, de ongemengde verwerking en opslag in de hele toeleveringsketen, en de additieven en kleurstoffen die bij de textielproductie worden gebruikt, maar het volgt wel een integrale aanpak en houdt ook rekening met maatschappelijke criteria. De normen van de ILO-kernarbeidsnormen zijn van toepassing op alle werknemers in het productieproces, waarvan de naleving regelmatig wordt gecontroleerd door de GOTS.

Fair Trade – wat is eerlijke kleding?
Schuiven naar boven