Loonadministratie uitbesteden: ja of nee?

Loon

Er zijn goede redenen om de loonstroken van de werknemers niet zelf op te stellen, maar te laten doen door de belastingadviseur of een salarisadministratie. Bij het uitbesteden van de salarisadministratie zijn in de regel twee factoren bepalend: een gebrek aan technische basisapparatuur, de complexiteit van deze taak.

Er zijn echter ook goede redenen om voor loonadministratie uitbesteden. Deze omvatten b.v. B. de kosten van uitbesteding en een zekere afhankelijkheid van de externe dienstverlener(s). Daarnaast geef je de belastingadviseur of salarisadministratie inzicht in vertrouwelijke gegevens en interne bedrijfsinformatie.

Voor- en nadelen van uitbesteding van salarisadministratie

Zoals in het begin al vermeld, zijn er een aantal voor- en nadelen als het gaat om “het uitbesteden van de salarisadministratie” die u zeker in uw overwegingen moet meenemen. Onthoud altijd dat loonadministratie een strikte naleving van de wettelijke vereisten vereist, evenals een efficiënte en vooral correcte uitvoering. Wij hebben de belangrijkste voor- en nadelen voor je op een rijtje gezet. voordelen

Tijdwinst: Als u de salarisadministratie uitbesteedt aan een externe dienstverlener, bespaart u interne tijd voor het hele bureaucratische proces dat daarbij hoort. De belastingadviseur of de salarisadministratie maakt wettelijk conforme loonstroken op en zorgt voor de tijdige rapportages aan de belastingdienst en de sociale zekerheidsinstanties.

Let op: inspanning ondanks uitbesteding Sommige gegevens, zoals de werktijden van uw medewerkers, moet u nog maandelijks doorgeven aan de externe dienstverlener. Dat kost ook tijd.

  • Vakkennis: Het onderwerp loonrecht is complex en stelt hoge eisen aan de loonadministrateur – ongeacht of deze intern of extern wordt ingehuurd. Bovendien veranderen wetten voortdurend, dus het is essentieel om up-to-date te blijven. Salariskantoren en belastingadviseurs beschikken over de nodige specialistische kennis en houden zich in hun functie op de hoogte.
  • Professionele ondersteuning: Als u veel vragen of problemen heeft, kan uw belastingadviseur of salarisadministratie u helpen en adviseren en ondersteunen. B. bij een bedrijfsaudit of wanneer medewerkers vragen hebben over lonen en salarissen. nadeel
  • Verlies van controle: Niet elke ondernemer kan het idee verzoenen om gevoelige gegevens door te geven aan een externe dienstverlener en zo de controle en beveiliging van de gegevens in handen te geven.
  • Gegevensbescherming: aangezien u uw werknemersgegevens extern verstrekt, moet u ervoor zorgen dat deze worden opgeslagen en bewaard in overeenstemming met de huidige voorschriften voor gegevensbescherming.
  • Aansprakelijkheid: Ook als de salarisadministratie door een externe dienstverlener wordt gedaan, bent u niet uitgesloten van enige aansprakelijkheid. Uiteindelijk moet je er nog voor zorgen dat de gegevens op de loonstroken kloppen.
  • Kosten: Vooral in het midden- en kleinbedrijf en start-ups zijn de kosten voor het uitbesteden van de salarisadministratie vaak hoger dan begroot. Bovenal mag het honorarium voor een belastingadviseur niet worden onderschat.
Loonadministratie uitbesteden: ja of nee?
Schuiven naar boven